FF-therm FH VPEa-difustop kunststofbuis

begetube_ff-thermBeslissend voor de goede werking van uw vloerverwarming is de kwaliteit van de buizen. Zowel wat betreft de buigzaamheid bij verlegging, alsook de duurzaamheid over de jaren heen, voldoet VPEa-difustop maximaal aan alle eisen. De levensduur is beduidend hoger dan 50 jaar, rekening houdend met een veiligheidsfactor van 2,5.

Om deze constante hoge kwaliteit van de FF-therm FH kunststofbuizen te kunnen garanderen worden deze buizen doorlopend gecontroleerd door het “Süddeutsche Kunststoff Zentrum” in Würzburg (SKZ A 140) en in het eigen laboratorium.

De eisen die door de vakwereld en beroepsverenigingen aan de gevraagde zuurstofdichte buis worden gesteld, worden zeker verkregen door het aanwenden van de difustop-buis. Mede door het toepassen van de meest vooruitstrevende meettechnieken is bij 50°C geen spoor van zuurstofindringing te meten en dienen er volgens DIN 4726 geen verdere beschermingsmaatregelen tegen corrosie te worden genomen.

Als basismateriaal gebruikt men polyethyleen met een hoge dichtheid (moleculair gewicht > 400000) waarvan de structuur o.i.v. druk en temperatuur grondig zal worden gewijzigd. Vervolgens zal het vernettingsmiddel (peroxyden) alle moleculen tot een netwerk ketenen waardoor vernet polyethyleen wordt gevormd.

In vergelijking met polyethyleen met een lage dichtheid (LDPE) zullen bij HDPE de naburige molecuul­ketens, in parallelle ordetoestand, nauwer bij elkaar liggen en daar kristallieten vormen. HDPE bezit dus betere mechanische eigenschappen dan LDPE.

Door het vernetten (of chemisch aan elkaar verbinden) van de molecuulketens behoudt men al de oorspronkelijke eigenschappen en voordelen van polyethyleen en worden er aan het nu gevormde VPE-materiaal tevens verschillende nieuwe eigenschappen toegevoegd.

 

Door de vernetting bekomt VPEa de volgende eigenschappen:
  • Thermisch hoog belastbaar
  • Verhoogde taaiheid bij lagere temperaturen
  • Sterk chemicaliënbestendig
  • Verhoogde UV-bestendigheid
  • Verlaagde elasticiteitsmodulus waardoor VPE soepel en buigzaam
    wordt en makkelijk koud te plaatsen is.
  • Verhoogde weerstand tegen spanningscorrosie (microscheurtjes)
  • Uitstekende duurzaamheid bij mechanische belasting o.i.v. druk en temperatuur.

 

Deze buizen worden uitvoerig en continu getest en beschikken over verschillende keurings­attesten: ATG, DVGW, KIWA, KOMO, SKZ

atglogo_largeunknownlogo