Hoofdverwarming

Indien U opteert voor vloerverwarming als hoofdverwarming wordt de vloerverwarming zo gedimensioneerd dat ze voldoende warmte zal leveren om alle vertrekken volledig te verwarmen en dit zelfs bij extreem lage buitentemperaturen. Eventueel dient een bijkomend verwarmingslichaam te worden voorzien in de badkamer of in vertrekken waar het warmteverlies niet volledig kan worden gecompenseerd door de warmteafgifte van de vloerverwarming. Deze systemen, waarbij vloerverwarming als hoofdverwarming fungeert, worden vrijwel uitsluitend geregeld door een weersafhankelijke regeling, kortweg de WAR. Deze regelapparatuur werkt volledig autonoom op basis van de actuele binnen – en buitentemperatuur en corrigeert de watertemperatuur in functie van de warmtebehoefte.

Naast de gekende regelsystemen heeft Begetube enkele nieuwe gepatenteerde aansluitcombinaties  ontwikkeld waardoor vloerverwarming als hoofdverwarming op een heel eenvoudige manier kan worden verwezenlijkt en geregeld.


Combimix

Toepassing: ideale opstelling in c.v.-installaties met verwarmingslichamen op hoge en op lage temperatuur (bvb. combinatie van radiatoren en vloerverwarming).

Basisprincipe: De gewenste aanvoertemperatuur van de vloerverwarming wordt bekomen door het mengen van een hoeveelheid warm aanvoerwater op keteltemperatuur met een grotere hoeveelheid retourwater van de vloerverwarming. In dit systeem wordt, in tegenstelling met de systemen waarbij vloerverwarming wordt gebruikt als bijverwarming, de retourcollector van de vloerverwarming rechtstreeks verbonden met de retour van de verwarmingsketel waardoor een beter rendement van de installatie wordt bekomen.

Het grote voordeel van dit systeem is dat het zeer eenvoudig te monteren is, wat de installateur een enorme tijdswinst oplevert. Daarenboven wordt de plaatsing van een evenwichtscollector en/of een drie- of vierwegmengkraan volledig overbodig. Verder beschikt de combimix over alle noodzakelijke hydraulische instelkranen en is de unit voorzien van een geïntegreerde bypass waardoor een perfect uitgebalanceerd vloerverwarmingssysteem op een zeer eenvoudige wijze kan worden ingesteld.

Samengevat kunnen we stellen dat de combimix een zeer compacte en efficiënte regelunit is om uw vloerverwarming mee aan te sturen. Door het aanwenden van dit doordachte systeem kiest U resoluut voor een optimaal rendement van uw verwarmingsinstallatie.


Unimix

Toepassing: compacte en universele mengunit voor verwarmingsinstallaties op hoge tot zeer lage temperatuur.

Basisprincipe: De unimix is voorzien van een geïntegreerde thermostatische driewegmengkraan die permanent zorgt voor de juiste aanvoertemperatuur van de vloerverwarming.  Mede door de integratie van een primaire en een secundaire bypass kan de unimix in praktisch alle verwarmingsinstallaties worden ingezet.  De mengkraan kan zowel met een elektromotor (0-10V of 230V) als met een thermostatische voeler worden geregeld.

De unimix is voorzien van 2 bolkranen die u toelaten om de vloerverwarmingsinstallatie eenvoudig en efficiënt te vullen en te ontluchten, af te proeven en te isoleren van de rest van de technische installatie.  Het op druk plaatsen van de verschillende vloerverwarmingskringen tijdens het aanbrengen van de chape hoeft dus geen tijdrovende zaak meer te zijn.

Uitbreiding: Elke kring kan voorzien worden van een thermisch motortje waardoor de verwarmingsinstallatie in verschillende zone’s kan worden opgedeeld en aangestuurd.  Bij deze toepassing zal het debiet doorheen de vloerverwarmingspomp variëren en raden wij u aan om een bypass met instelbaar drukverschil te monteren tussen de aanvoer- en de retourcollector.

Opgelet: Bij het gebruik van de unimix is de bovenste collector steeds de aanvoercollector!  Bij alle andere meng- en regelsystemen van BEGETUBE is de positie van deze collectoren net het omgekeerde (retourcollector bovenaan en aanvoercollector onderaan)


Multimix

Toepassing: modulaire mengunit voor het verdelen en individueel regelen van verschillende verwarmingskringen of zone’s in cv-installaties

Basisprincipe: de multimix bestaat uit een open verdeler en een aantal hoge of lage temperatuurmodules, of een combinatie van beide. Elke module is voorzien van een circulatiepomp en de nodige toebehoren waarmee elk circuit individueel en volledig onafhankelijk zal worden geregeld.  Om het aantal aansluitingen op de hoofdverdeler in overeenstemming te brengen met het aantal modules kan de hoofdverdeler modulair worden uitgebreid.

De voedingsleidingen van de ketel worden aangesloten op 1 van de 4* hoofdaansluitingen van de open verdeler.  Dit circuit, tussen de ketel en de hoofdverdeler, noemen we het primaire circuit.  Daarna worden de verschillende verwarmingskringen (bv. radiatoren, vloerverwarming, wandverwarming) een per een verbonden met de juiste pompgroep en vormen samen het secundaire circuit.  Belangrijk hierbij is dat er een hydraulische scheiding wordt gevormd tussen het primaire en het secundaire circuit waardoor de optimale werking van de cv-installatie wordt verzekerd.

  • Vermits elke verwarmingskring niet noodzakelijk dezelfde watertemperatuur vereist, werden er 2 verschillende pompmodules ontwikkeld:
    een pompgroep zonder mengkraan: voor de voeding van verwarmingslichamen die een hoge watertemperatuur vereisen (bvb. radiatoren) of voor de aansluiting van een boiler.
  • een pompgroep met 3-wegmengkraan: voor de voeding van verwarmingslichamen op lage temperatuur bvb. vloer- en wandverwarming.  Deze pompgroepen zijn voorzien van een geïntegreerde thermostatische 3-wegmengkraan waarop een servomotor of een thermostatisch voelelement met dompelvoeler kan worden geplaatst.

Opties: de pompgroepen kunnen ook zonder circulatiepomp of met een electronische pomp worden besteld.

* De voedingsleidingen kunnen aan de linker-, rechter-, boven- of onderkant worden aangesloten op de open verdeler


Verwarmingsinstallatie met driewegmengkraan

Vroeger werden de meeste verwarmingsinstallaties met vloerverwarming uitgerust met een driewegmengkraan om zo de gewenste (lagere) aanvoertemperatuur van de vloerverwarming te bereiken. Dit installatieconcept heeft haar degelijkheid bewezen maar toch is het dimensioneren en monteren van alle onderdelen een zeer tijdrovende bezigheid. Bovendien worden er steeds meer compacte en doordachte menggroepen ontwikkeld waardoor deze klassieke opstelling nog meer aan belang zal verliezen.


Verwarmingsinstallatie met vierwegmengkraan

Deze schakeling is nagenoeg identiek aan de voorgaande met dit belangrijke verschil dat we door het plaatsen van een vierwegmengkraan een hogere retourtemperatuur naar de ketel toe bekomen.