Basisverwarming

Niet iedereen wenst vloerverwarming als hoofdverwarming en opteert vaak voor bijkomende verwarmingslichamen in hetzelfde lokaal. Als u bijvoorbeeld uw vloerverwarming enkel wenst te gebruiken op koude winterdagen, dan is vloerverwarming als basisverwarming de juiste keuze. De verwarmde vloer zal zorgen voor een aangename basistemperatuur terwijl de overige verwarmingslichamen zullen instaan voor de levering van de benodigde bijkomende warmte om de kamer tot op de gewenste temperatuur te brengen.

Om het bovenvermelde verwarmingsprincipe praktisch te verwezenlijken heeft BEGETUBE voor U twee unieke regelsystemen ontwikkeld. Hierbij wordt de aanvoertemperatuur van de vloerverwarming manueel ingesteld op de door U gewenste waarde.

 

Regelsystemen voor Vloerverwarming als basisverwarming

Comfortcollector

Toepassing: eenvoudige opstelling waarmee we een kleine, compacte vloerverwarming kunnen integreren in een bestaande cv-installatie. De keteltemperatuur wordt gekozen in functie van het aantal vloerverwarmingskringen en bedraagt minstens 75°C.

Basisprincipe: In de bovenste collector van de comfortunit wordt warm water op keteltemperatuur gemengd met koud retourwater van de vloerverwarming. Om dit te verwezenlijken dient U alle retourleidingen van de vloerverwarming te verbinden met de bovenste collector. Enkel de aansluiting, die voorzien is van een thermostatisch regelelement met afstandsvoeler, wordt gevoed met warm water op ketel temperatuur. Hierdoor bekomen we een optimale menging in de bovenste collector tot de aanvoertemperatuur de vooraf ingestelde waarde heeft bereikt. Bovendien zijn alle BEGETUBE comfortcollectoren uitgerust met geïntegreerde thermostatische kranen waardoor U de circulatie in elke kring en op elk moment probleemloos kan onderbreken.

Uitbreiding: Op de retourcollector, die voorzien is van geïntegreerde thermostatische kranen, kunnen elektroventieltjes worden geplaatst waardoor een individuele regeling per kamer kan worden bekomen. Als U voor deze optie kiest, raden wij U aan om een bijkomende bypass te voorzien teneinde uw vloerverwarmingspomp tegen elke mogelijke oververhitting te beschermen. Een tweede additionele bescherming wordt bekomen door het plaatsen van een veiligheidsaquastaat die de pomp zal uitschakelen van zodra de maximaal toegelaten watertemperatuur wordt overschreden.

 


Dualmix

Toepassing: eenvoudige opstelling waarmee we een kleine, compacte vloerverwarming kunnen integreren in een bestaande cv-installatie. De keteltemperatuur wordt gekozen in functie van het aantal vloerverwarmingskringen en bedraagt minstens 75°C.

Basisprincipe: Het basisprincipe is vrijwel identiek aan het Comfortcollector regelsysteem met dit elementaire verschil dat de collectorgroep is uitgebreid met een externe aansluitcombinatie nl. de dualmix.

Dit regelsysteem bestaat uit 3 onderdelen nl. een thermostatische driewegmengkraan, een vaste bypass en een inregelkraan.

De thermostatische driewegmengkraan zal zorgen voor de juiste hoeveelheid warm aanvoerwater en wordt bijgevolg met de “M” poort (menging) tegen de bovenste collector gemonteerd. Het warme water op keteltemperatuur wordt aangesloten op de “+” poort terwijl de continue verbinding (vaste bypass) tussen de onderste en bovenste collector zorgt voor een bijkomend debiet via de “-” poort.

Het grote pluspunt van dit systeem is ongetwijfeld de bekomen voormenging waardoor de vloerverwarming sneller op temperatuur kan worden gebracht. Bovendien is er steeds een continue verbinding tussen de “-” en de “M” poort van de thermostatische mengkraan waardoor de circulatie doorheen de pomp steeds wordt verzekerd en de pomp tegen elke mogelijke oververhitting wordt beschermd.

Opmerking: Deze bescherming geldt enkel indien U de onderste inregelkraan van de dualmix niet volledig dichtschroeft.

Uitbreiding: De messing collectorgroep beschikt over geïntegreerde thermostatische kranen op de retourcollector. Op elk van deze kranen kan een elektromotor worden geplaatst waardoor een individuele temperatuursregeling per kamer kan worden bekomen.