• Nederlands - nl-NL
 • French (Fr)
Welkom

Begetube is een toonaangevend bedrijf in de verkoop van installatiemateriaal voor centrale verwarming en sanitair. Op deze thema-site proberen wij u, optimaal te informeren over vloerverwarming en onze oplossingen omtrent deze comfortabele manier van verwarmen. Bezoek ook onze algemene website en onze online catalogus.

 

Vloerverwarming bestaat al sinds de Romeinse Tijd maar het is onder meer dankzij professor Kollmar dat we deze vorm van verwarmen onder haar huidige vorm kennen. Deze professor stelde onder meer de 
temperatuursprofielen van de verschillende gekende verwarmingssystemen op. Uit de resultaten is gebleken dat vloerverwarming resulteert in een gelijke temperatuursverdeling van kop tot teen. We kunnen dus terecht zeggen dat vloerverwarming de ideale verwarmingscurve het best benadert.

lijn

Ter illustratie hiervan vindt U in de onderstaande figuur de temperatuursprofielen van de verschillende verwarmings­systemen.

begetube vloerverwarming temperatuur profielen

 • (1)  Het theoretisch ideale verwarmingssysteem
 • (2)  Het Begetube vloerverwarmingssysteem
 • (3)  Radiatorverwarming aan binnenwand
 • (4)  Radiatorverwarming aan buitenwand
 • (5)  Luchtverwarmingssysteem
 • (6)  Plafondverwarmingssysteem

lijn

Bovendien worden nieuwe woningen steeds beter geïsoleerd waardoor het totale warmteverlies van een hedendaagse woning in vergelijking met niet geïsoleerde woningen aanzienlijk kleiner is geworden. Hierdoor kan veelal de ganse woning volledig met vloerverwarming worden opgewarmd waardoor bijkomende verwarmingslichamen (bvb. radiatoren) nagenoeg volledig overbodig worden. Hierdoor profiteert u van een extreme vrijheid om uw woning in te richten.

Wist u trouwens dat bij vloerverwarming, waarbij het ganse vloeroppervlak dienst doet als verwarmingslichaam, een lage vloeroppervlaktetemperatuur al volstaat om uw woning volledig op te warmen? Hierdoor ontstaat er een aangename stralingswarmte waardoor de lucht minder zal uitdrogen en de luchtbewegingen in de woonvertrekken zeer gering zullen zijn. Dit resulteert in een gevoelige verhoging van het warmtecomfort of de behaaglijkheidsgraad.

lijn

Samenvattend kan men stellen dat de eisen die men aan een verwarmingssysteem stelt het best
vervuld worden door vloerverwarming, namelijk:

 • Behaaglijk omgevingsklimaat
 • Gelijkmatig verdeelde warmte over de ganse ruimte
 • Geen plaatsverlies door verwarmingslichamen
 • Kleinst mogelijk energieverbruik
 • Vrije keuze van de gebruikte energievorm

lijn

Naast vloerverwarming als oppervlakteverwarmingssysteem kunnen we ook een leidingnet aanbrengen in de wand. In dat geval spreken we over wandverwarming.

Naast de vele gekende voordelen van vloerverwarming zijn er ook verschillende argumenten om in gebouwen ook wandverwarming te voorzien. Zo mag bij wandverwarming de max. wandtemperatuur oplopen tot 40°C waardoor de afgifte per m² gevoelig hoger ligt dan bij vloerverwarming.
Door de uiterst compacte opbouw van het systeem kan wandverwarming overal worden ingezet en bekomen we een snellere opwarming van de ruimte. Bovendien kan wandverwarming de mogelijke tekorten in kamers met vloerverwarming volledig compenseren. Een bijkomend voordeel is dat wandverwarming opmerkelijk beter presteert dan vloerverwarming als u uw oppervlakteverwarming ook als koelelement wenst te gebruiken.

Concreet kan wandverwarming op 2 verschillende manieren worden gerealiseerd: